שוק המסעדות בישראל – נתונים סטטיסטיים כלליים


שוק המסעדות בישראל הינו שוק ענף ורחב היקף, השוק מונה כ- 6400 מסעדות ומגלגל מחזור של כ-6 מיליארד ₪ בשנה. משנת 2005 נמדד כי אחוז בתי העסק המתווספים למכלול הקיים בשוק עומד בממוצע על כ-18%.

נכון לשנת 2011 אחוז ההישרדות של עסקים בענפי האירוח והאוכל עומד על כ-28% (משמעות הנתון היא שעל כל 100 עסקים שנפתחים 72 נסגרים) וזו עד לשש שנים מהקמת העסק. מתחילת שנת 2009 ועד יולי 2011 נרשם גידול של כ-10% בפדיון של ענף האירוח והאוכל. מסך הפדיון הכולל במשק מהווה ענף האירוח והאכל כ-2.4%.הסכום הממוצע אותו מוציאה משפחה לרכישת מזון מוכן מחוץ לבית (מסעדות, מזון מהיר, בתי קפה וכד') עומד על כ-741 ₪ בחודש. 

להלן טבלה המציגה פיזור דמוגרפי של העסקים שנפתחו בשנת 2010 בתחום האוכל והאירוח (כאחוז מסך הקיימים)-

 
ירושלים צפון חיפה מרכז תל אביב דרום איו"ש
17% 16% 18.6% 17.6% 16.2% 18.4% 23.1%

.