יכולת העסק לגייס אשראי הינה מרכיב חשוב מאין כמוהו בהתנהלות הכלכלית של העסק. האשראי העסקי הינו המניע הכלכלי של היחידות העיסקיות. האשראי העסקי מאפשר התרחבות, יצירה, מינוף הזדמנויות עיסקיות וצמיחה כלכלית. אנו ב Trust - Group נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בגיוס אשראי עסקי למגוון צרכים. לצרכי השקעה והתרחבות עסק, לצרכי הקמת עסקים חדשים ולצרכי מימון תזרימי והון חוזר (כגון מימון הוצאות שוטפות רכישת מלאי וכד'). 

בישראל פעילים כיום מגוון של קרנות מימון לעסקים ויזמים. המובילה שבהין הינה הקרן לעסקים בערבות המדינה ולאחרונה החלה לפעול גם קרן בנק הפועלים לעסקים בשיתוף חברת כלל. משרדנו מתמחה בגיוס הלוואות מקרנות שונות הפעולות במשק הישראלי.

להלן תנאי קרן לעסקים בערבות המדינה באופן כללי - למידע נוסף ולבדיקת זכאות לקבלת הלוואה מהקרן בערבות המדינה אנו ממליצים להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם: 


קרן הלוואות לעסקים בערבות המדינה - מסלולי ההלוואה הקיימים בקרן כיום:
  • הלוואות לצרכי הון חוזר - הלוואה המאפשרת -  גישור על פערים תזרימיים, החלפת אובליגו יקר בזול, רכישת מלאי, תשלום לעובדים ועוד.
  • הלוואות לצרכי השקעה בעסקים וחברות קיימות.
  • הלוואות להקמת עסקים חדשים.
מפעילי הקרן הינם בנק לאומי, בנק מזרחי, בנק אוצר החייל ובנק מרכנתיל. 

הגופים המתאמים כיום מטעם הממשלה הם: משרד היעוץ הכלכלי "גיזה זינגר אבן" ומשרד רואה חשבון "בן דוד שלוי קופ".


תנאי הקרן

סכום ההלוואה: 
  • חברות, עסקים ועמותות אשר מחזור המכירות שלהם לא גבוה מ - 6.25 מיליון ש"ח יוכלו לקבל עד  500,000 ש"ח לצרכי הון חוזר והשקעות.
  • חברות, עסקים ועמותות אשר מחזור המכירות שלהם הינו בין 6.25 מיליון ל 100 מיליון ש"ח יוכלו לגייס עד 8% ממחזור המכירות.  
ביטחונות:

היקף הבטחונות הנדרש מהלווה אינו עולה על 25% מגובה ההלוואה כאשר המדינה מעמידה ערבות של עד 70% 
וכן נדרשת ערבות בעלים. כמו כן, היקף הבטחונות הנדרש מעסק בהקמה הינו 10% עד לגובה הלוואה של 300,000 ש"ח ו 25% על היתרה מעל סכום זה. 

תקופת ההלוואה

עד 5 שנים כאשר בחצי שנה הראשונה למתן ההלוואה ישולמו תשלומי ריבית בלבד ("גרייס").


ריבית
ההלוואה הינה בריבית שוק, באופן כללי לא תעלה על פריים+3.5%.

משרדנו מתמחה בגיוס אשראי עסקי מהקרן לעסקים בערבות המדינה. השאירו פרטים ונחזור בהקדם.  

גיוס אשראי עסקי