קרן להלוואות ללא ריבית

המשרד עוסק, בין היתר, בגיוס הלוואות ללא ריבית, למימון עסקים, מהאגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית.

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית הינה קרן פלנטרופית אשר מסייעת לתושבי ישראל לפתח עסקים ולהקים עסקים חדשים (בין היתר).
בכדי לקבל את ההלוואה ישנם כמה הליכים אותם צריכים לעבור:
לוודא ולהוכיח שהעסק עומד בקריטריונים של האגודה.
לבחור מסלול מתאים לעסק המדובר.
להגיש בקשה ביחד עם תוכנית עסקית למשרדי האגודה - התוכנית חייבת להעשות ע"י יועץ כלכלי המורשה ע"י האגודה.
להחתים ערבים ולסדר הוראת קבע - וזהו, קיבלתם.

מנכ"ל המשרד, מר יאיר אזולאי, הינו יועץ כלכלי מורשה מטעם האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית ובסמכותו להכין
תוכניות עסקיות לקרן ולהמליץ על הלוואות לעסקים.


תנאי הקרן:
  • גובה ההלוואה :  עד 90,000 ש"ח למטרת השקעה. ועד 60,000 ש"ח להון חוזר.
  • הלוואה ללא ריבית לעסקים וליזמים..
  • בטחונות: ערבים - בהתאם לדרישות הקרן.