נתוני שוק הנגינה בישראל

מאפייני ענף כלי הנגינה:
 • נכון לשנת 2009 ענף כלי הנגינה בישראל מגלגל כ-48 מיליוןדולר בשנה.
 • ישראל היא בין הארבעים מדינות המוכרות 75% מכלל כלי הנגינה בעולם.
 • כלי זמר היא אחת מהרשתות הגדולות בישראל לממכר כלי נגינה.ממוצע יומי הוא של כ-1500 פריטים.נכון להיום,2014,מונה הרשת 30 סניפים, 9 מתוכם בבעלות מלאה (תל אביב, רמת גן, חיפה, ירושלים, רחובות, ראשון לציון, באר שבע, פתח תקווה והרמן פרו) , והשאר הם בבעלות 23 זכיינים.
 • בישראל קיימות רשתות נוספות.כגון:חלילית-כאשר לחברה רשת חנויות ארצית ומספר זכיינים הפועלים בכל רחבי הארץ,מיוזיק גייט,מרום כלי נגינה,פיאנו ניוזיק, אורקסטרא כלי נגינה,בודגוב כלי נגינה,מיוזיק סנטר וכו'.
 • בשנת 2013 הקף היבוא של כלי נגינה עמד על כ – 20 מיליון דולר,שהוא כ- 0.028 % מסך היבוא השנתי לעומת היצוא שעמד על כ-1.4 מיליון דולר(לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- הלמ"ס).
 • בשנים האחרונות מתאפשרות הקלטות מוזיקליות בבית המצריכות רק מחשב, מיקרופון ורמקולים או אוזניות,הדבר משפיע על הקף מכירות ציוד לאולפנים מקצועיים אך מאידך מרחיב את הצריכה הפרטית בקרב בעלי האולפן הביתי.
 • בשוק החרדי מופיעים מספר סניפים של רשת כלי זמר,שאר החנויות הן בבעלות פרטית .
 • ענף הנגינה החסידית מספק ביקושים לכלי נגינה קלסיים מקצועיים. ענף זה מפותח מאוד בישראל. 
 • העלות של כלי נגינה יכולה לנוע ממאות ואלפי שקלים עד עשרות ומאות ואף מיליוני שקלים לכלי נגינה נדירים.
 • כתוצאה מעליה בהיקף לימודי הנגינה בישראל (כגון התפתחות קורסי נגינה במערכת החינוך וכד') חלה עלייה בביקושים לכלי נגינה (קלאסיים ומותאמים לילדים).
 
נתוני שוק לימוד הנגינה בישראל

מאפייני ענף לימוד הנגינה:
 • משרד החינוך הרחיב את לימודי ההעשרה בתחום המוזיקה בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים.ביטוי בא לכך בהכנסת קורסי נגינה למערך השעות.כתוצאה מכך קיימת עלייה באחוז המכירות של כלי הנגינה בישראל.
 • כתוצאה מכך קיים שוק בו נמכרים כלי נגינה ייעודיים לילדים.טווח המחירים יכול לנוע בין עשרות בודדות של שקלים לאלפי שקלים.
 • לצד בתי הספר לנגינה,ישנם אתרי אינטרנט ואפליקציות טלפוניות המאפשרים לימוד נגינה באופן עצמאי בעיקר לימודי גיטרה ופסנתר.הדבר פותח צוהר לכל אדם לרכוש באופן עצמאי כלי נגינה.שלא כבעבר רק דרך גופים אן בתי ספר ייעודיים לנגינה.
 • במגזר הדתי והחרדי יש נטייה להזמין להקות לאירועים משפחתיים כגון:חתונות,בר מצווה וכדו' הדבר מעודד לימוד נגינה,בייחוד בתחום הניגונים החסידיים והקלסיים.
 • קידום המכירות יכול להיעשות באמצעות מס' דרכים: מבצעים,הנחות
 • יחסי ציבור אינם נקנים בד"כ בכסף (כמו פרסום) והם יכולים להיעשות באמצעות מס' דרכים כגון: תיקי הודעות לעיתונות,כתבות תדמית.
 
לקוחות:
הגדרת שוק היעד וגודלו, פילוח השוק

קהל הלקוחות הפוטנציאלי בענף הואכלל האוכלוסייהבהתאם לפילוחים הבאים:
 • משפחות - פלח השוק העיקרי. כל טווח הגילאים.
 • אזור גיאוגרפי–פחות רלוונטיכאשר  החנות/העסקהינו ייחודי או פופולרי במיוחד.
מתחרים:

התחרות בענף קשה למדי לאור הנתונים לעיל. את המתחרים ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות:
 • מתחרים ישירים – חנויות/רשתות העסקיםהנמצאים באותו אזור גיאוגרפי, בעלי רמת מחירים או שירות דומה. בעלי חנויות/רשתות העסקיםבמעגל הקרוב הם מתחרים גדולים יותר לעומת בעלי חנויות/רשתות העסקיםבמעגלים הרחוקים.
 • מתחרים עקיפים–חנויותנוספות,יעילות,הגמישותבהזמנת כלי הנגינה.הם כוללים את כל האלטרנטיבות לרשתות עסקים .
 
ספקים:

ספקי ציוד:
 • ציודכלי נגינה - בארץ פועלים ספקים שונים המסוגלים להעניק פתרונות לצרכי החנויות השונות. חשוב לוודא כי הספק מעניק גם תמיכה ושירות לציוד הנגינה.
 • ציוד נלווה–ציוד נלווה לכלי הנגינה.מערכות הגברה לאולפני וכדו'. יש לקחת בחשבון פחת שנתי מהציוד השביר ומפריטי תצוגה.
אמצעי שיווק:
ישנן מספר שיטות שיווק ופרסום המקובלות בענף:
 • פרסום - בהתאמה לקהל הלקוחות הפוטנציאלי של חנויות/רשתות העסקים: מודעות בעיתונים/אינטרנט.חנות השייכת לרשת מוכרת, כזכיין או קבלן מפעיל מאפשר לחנות ליהנות משיווק ופרסום ארציים שמבצעת הרשת .
 • תאורה - שלט מאיר עיניים(ומואר בערב) מחוץ לחנות/רשת עסקים.
 • מוניטין- יצירת מוניטין וקהל לקוחותקבוע.
 
 
גורמים המשפיעים על הצלחה:
ישנם מספר גורמים  היכולים להגדיל את סיכויי חנות/רשת העסקים והפיכתו לעסק מצליח.ניתן לציין את הגורמים הבאים:
 • מיקום - מיקום חנות/רשת העסקיםהינו גורם חשוב להצלחתו.יש לבדוק אתפוטנציאל השוק המצוי בסביבה וכן מיהם המתחרים הרלוונטיים המצויים בסביבה הקרובה.ישנם מקרים בהם יש יתרון למתחרים בסביבה, התורמים לזיהוי המקום כאזור כלי/לימוד נגינה.
 • שירות ואיכות – איכות השרות וטיבהציוד הנמכרים הם גורם מרכזי בהצלחת העסק. חנות/רשת העסקים המקפיד על תנאי שירות ואיכות גבוהה בהתאם ייהנה מלקוחות שבים.
 • עיצוב– עיצוב המקום בהתאם להעדפת הקהל הלקוחות המיועד.
 • תחרות ודינאמיות בענףיש לבחון מהי רמת השפעתהחנויותהאלטרנטיביות העומדות בפני לקוחות המעוניינים לנסות עסקים חדשים.ניתן להתמודד עם כך בנקיטת יוזמה של הגדלת מגוון סוגי כלי הנגינה,הוזלת המחירובכך למשוך לקוחות.
מחסומי כניסה לענף:
 • ההשקעה בשיפוץ ועיצובבחנות/רשת העסקים.
 • ידע מקצועי בניהול עסק ובייחודחנות/רשת העסקים הקשורה לנגינה.
 • השקעה בציוד ובמלאי ראשוני.
 • תהליך קבלת רישיון עסק מהרשות המקומית.
כח אדם:
פתיחת חנות/רשת העסקים לנגינה מחייבת גיוס והעסקת כוח אדם מתאים. חלוקת העובדים על פי תפקידים היא:
 • מנהל החנות - אחראי לניהול שוטף ולתפקוד המקום. מומלץ להעסיק מנהל בעל ניסיון בתחום הנגינה.
 • מוכרנים כלליים - עובדים שאינם  נדרשים להכשרה מיוחדת הכשרה תינתן במקום.
ציוד נדרש:
 • ציוד וריהוט החנות- כולל כיסאות, שולחנות ומיזוג.
 • מחשבים-חנות/רשת העסקים רבים עובדים כיום עם מחשבים לניהול הזמנות, חשבונות ומלאי.
 
רישיונות ואישורים:
לצורך פתיחת חנות/רשת העסקים לנגינה נדרש רשיון עסק מטעם הרשות המקומית, מטעםהמשטרה ומטעם משרד הבריאות, לאחר עמידה בקריטריונים לקבלתו.
ביטוחים:
 • ביטוחי מבנה ותכולה.
 • ביטוח צד ג'.
 • ביטוח חבות מעבידים.
 • ביטוח מלאי.
 • ביטוח כנגד הרעלת מזון.
 • ביטוח אובדן רווחים.
בנוסף לאמור לעיל, מוצע להיוועץ בסוכן ביטוח לגבי ביטוחים נדרשים.

טיפים:
 • יש לבחון בקפדנות את רעיון הקמת חנות/רשת העסקים לנגינה - הסביבה העסקית, הסביבה הפיזית והיבטים כספיים ושיווקיים. בחינה זו בסיועאנשי מקצוע, תקטין את הסיכויים לכישלון עסקי.
 • במהלךהתכנון הפיננסי יש לבדוק אתהתשלום הנדרש מהרשות המקומית עבורשילוט העסק.
 • נוחות הגעה וחנייה - שילוט מתאים וברור וחנייה קרובה.
 • רצוי לגייס הון עצמי ראשוני עד שהעסק יתחיל להרוויח.

כמובן, צוות כלכלני המשרד ישמח לסייע בכל שאלה. השאר פרטים וניצור קשר בהקדם.