הלוואות לעסקים - קרן הלוואות לעסקים בערבות המדינה:
 
בישראל פעילים כיום מגוון של קרנות המעניקות הלוואות לעסקים ויזמים. המובילה שבהן הינה הקרן להלוואות לעסקים בערבות המדינה ולאחרונה החלה לפעול גם קרן בנק הפועלים לעסקים בשיתוף חברת כלל. משרדנו מתמחה בגיוס הלוואות לעסקים מהקרנות השונות הפעולות במשק הישראלי.

השאירו פרטים ונסייע לכם לקבל הלוואה לעסק המתאימה לצרכים שלכם. 

קרן הלוואות לעסקים בערבות המדינה - מסלולי ההלוואה הקיימים בקרן כיום:
  • הלוואות לצרכי הון חוזר - הלוואה המאפשרת -  גישור על פערים תזרימיים, החלפת אובליגו יקר בזול, רכישת מלאי, תשלום לעובדים ועוד.
  • הלוואות לצרכי השקעה בעסקים וחברות קיימות.
  • הלוואות להקמת עסקים חדשים.
מפעילי הקרן הינם בנק לאומי, בנק מזרחי, בנק אוצר החייל ובנק מרכנתיל. 

הגופים המתאמים כיום מטעם הממשלה הם: משרד היעוץ הכלכלי "גיזה זינגר אבן" ומשרד רואה חשבון "בן דוד שלוי קופ".


תנאי הקרן

סכום ההלוואה: 
  • חברות, עסקים ועמותות אשר מחזור המכירות שלהם לא גבוה מ - 6.25 מיליון ש"ח יוכלו לקבל עד  500,000 ש"ח לצרכי הון חוזר והשקעות.
  • חברות, עסקים ועמותות אשר מחזור המכירות שלהם הינו בין 6.25 מיליון ל 100 מיליון ש"ח יוכלו לגייס עד 8% ממחזור המכירות. עד 8,000,000 ש"ח.   
ביטחונות:

היקף הבטחונות הנדרש מהלווה אינו עולה על 25% מגובה ההלוואה כאשר המדינה מעמידה ערבות של עד 70% 
וכן נדרשת ערבות בעלים. כמו כן, היקף הבטחונות הנדרש מעסק בהקמה הינו 10% עד לגובה הלוואה של 300,000 ש"ח ו 25% על היתרה מעל סכום זה. 

תקופת ההלוואה

עד 5 שנים כאשר בחצי שנה הראשונה למתן ההלוואה ישולמו תשלומי ריבית בלבד ("גרייס").


ריבית
ההלוואה הינה בריבית שוק, באופן כללי לא תעלה על פריים+3.5%.

משרדנו מתמחה בגיוס הלוואות לעסקים. השאירו פרטים ונחזור בהקדם.